DISKOEVER

Sinds november 2019 hebben we binnen onze stichting een echt ontdeklab waar alle scholen van de stichting gebruik van mogen maken. In dit lab worden allerlei materialen en activiteiten aangeboden op het gebied van digitale geletterdheid.

ONZE MISSIE

De samenleving nu en in de toekomst vraagt van kinderen kennis, vaardigheden en attitudes, zoals: kritisch en creatief denken, problemen oplossen, computational thinking, informatievaardigheden, ICT-vaardigheden en samenwerken.

KOE vindt het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten vroegtijdig in aanraking komen met de mogelijkheden van de wereld van morgen.

ONZE VISIE

Bij Diskoever werken we samen met leerkrachten, leerlingen en schoolteams aan kennis, vaardigheden en attitudes op het gebied van W&T en 21-ste eeuwse vaardigheden, zodat ze met hun eigen talenten en competenties een waardevolle bijdrage aan de snel veranderende maatschappij kunnen leveren.

Wat betekent dit in de praktijk?
- Diskoever ontwikkelt leskisten, gastlessen en workshops in het lab voor leerlingen op het gebied 
  van wetenschap en technologie.
- Diskoever organiseert workshops voor leerkrachten in het lab, waarbij ze kunnen werken aan hun 
  eigen kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschap en technologie.
- Diskoever verzamelt goede materialen in de SharePoint, zodat leerkrachten minder tijd kwijt zijn 
  aan het voorbereiden van hun lessen.
- Diskoever denkt mee over de inpassing van wetenschap en techniek in het huidige onderwijs.
 - Op microniveau: door aan te sluiten bij projecten binnen bepaalde groepen. Hierbij kun je   
       denken aan het samen ontwerpen van onderwijs en co-teaching.
 - Op mesoniveau: door mee te denken over de invoering van wetenschap en technologie in de 
       school en te helpen bij de implementatie van wetenschap en technologie in de school.
 - Op macroniveau: door mee te denken over de ontwikkeling van wetenschap en technologie 
       binnen de regio en de samenwerking te zoeken met andere onderwijsinstellingen

Voor meer informatie ga naar: Diskoever

 

disclaimer sitemap  Aangesloten bij