EXTERNE ONDERSTEUNING VOOR UW KIND

Soms schakelen ouders, in overleg met school of op eigen initiatief, externe hulp in. Daar gelden wettelijke regels voor. De wet bepaalt dat het onderwijs tijdens de onderwijstijd door de eigen school moet worden gegeven. Alleen bij medische indicatie of als extra hulp aantoonbaar onmisbaar is, mogen kinderen gebruik maken van externe ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan Remedial Teaching of logopedie. Natuurlijk zijn goede afspraken noodzakelijk om het schoolverzuim tot een minimum te beperken. De schooldirecteur beoordeelt dit per situatie.

disclaimer sitemap  Aangesloten bij