Hoe volgen we de ontwikkeling van onze kinderen?

Elke KOE-school heeft haar eigen zorgstructuur. Hieronder lees je hoe we deze zorgstructuur vormgeven. Met andere woorden: hoe volgen we de ontwikkeling van jouw kind? En hoe leggen we die vast?

Leerlingvolgsysteem 

We informeren jou als ouder / verzorger altijd over de ontwikkelingen van je kind. Dat vinden we logisch.

Bij de kleuters gaat het vooral om luisteren en observeren. Niet alleen als zij ‘werkjes’ doen, zoals het doen van opdrachten en taken. Maar ook tijdens het spelen. Daarnaast laten we hen ook wel eens een toets maken. Vanaf groep 3 zijn er (leer)toetsen. Naast de toetsen van de methoden worden er ook andere toetsen gebruikt. Zoals CITO-toetsen. Daarnaast blijft observatie belangrijk.

Leerlingdossier

Voor elke leerling houden we op school een dossier bij over de ontwikkeling en leervorderingen. Dit dossier bestaat minimaal uit het leerlingvolgsysteem. Hier staan de resultaten van de CITO-toetsen in. Maar we halen ook gegevens uit ParnasSys. Dit zijn basisgegevens van en gespreksverslagen over jouw kind. Al onze scholen kiezen zelf hoe zij het dossier vormgeven. Natuurlijk kun je als ouder / verzorger het dossier van je kind inzien. Wil je dit? Maak dan een persoonlijke afspraak met de kwaliteitscoördinator (voorheen IB’er) van de school. Goed om te weten: elk dossier vernietigen we vijf jaar nadat jouw kind onze school heeft verlaten.

Consultatieve leerlingenbespreking

Een aantal keer per jaar krijgt de school bezoek van een schoolpsycholoog/orthopedagoog van ons Steunpunt. Deze specialist bespreekt  samen met de kwaliteitscoöordinator (voorheen IB’er) welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. Een consulent van het speciaal basisonderwijs en de leerkracht zelf sluiten ook aan. Tijdens de beoordeling kijken zij naar de individuele leerling. Maar ook naar hoe het kind is in de groep. Wat heeft de leerling bijvoorbeeld nodig om fijn te kunnen leren? En hoe kan de leerkracht daar het beste bij aansluiten? De schoolpsycholoog en orthopedagoog helpen de leerkracht daarbij. Wordt jouw kind besproken? Dan brengen we je hiervan op de hoogte. De leerkracht of kwaliteitscoördinator (voorheen IB’er) vertelt je hoe het is gegaan.

Schoolverpleegkundige en wijkcoach

Elke KOE-school werkt samen met een schoolverpleegkundige en schoolarts. Naast de school kun jij ook een beroep doen op de schoolverpleegkundige. Soms zet de school ook wel eens een wijkcoach in. Deze is nauw verbonden met het wijkteam. Dit team werkt samen met specialisten van onder andere maatschappelijk werk en jeugdzorg.

disclaimer sitemap  Aangesloten bij