STEUNPUNT HOOGBEGAAFDHEID

Het Steunpunt Hoogbegaafdheid adviseert onze scholen over (hoog)begaafdheid, indikken van het programma (compacten), verrijken en leer- en gedragsproblemen die gerelateerd zijn aan (hoog)begaafdheid. Ook coördineert het de aanmeldingen van leerlingen voor de Deltagroep. Wie plaatsen we wel of wie niet?


WAAROM STEUNPUNT HOOGBEGAAFDHEID?

Het Steunpunt Hoogbegaafdheid heeft als doel om scholen te ondersteunen in het leerstofaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen, zodat deze kinderen ook kunnen worden voorzien in hun onderwijsbehoeften om zo hun talenten te kunnen ontplooien. Wanneer u als ouders en de school zich zorgen maken omtrent de ontwikkeling van uw kind, met betrekking tot een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafdheid, kan het Steunpunt Hoogbegaafdheid worden ingeschakeld. Dit Steunpunt bestaat uit een ECHA (European Council for High Ability) Specialist in Gifted Education en een gespecialiseerde orthopedagoog.
 

CONSULTATIE STEUNPUNT HOOGBEGAAFDHEID

Wil je gebruikmaken van het Steunpunt Hoogbegaafdheid? Dat kan via de school. Na overleg met en toestemming van jou als ouder of verzorger, vult de school het consultatieformulier in. Zij geven advies over het vervolgtraject. Hieronder lees je wat voorbeelden van deze adviezen: 

  • Doortoetsen van jouw kind.
  • Werkmoment en eventuele observatie door de ECHA Specialist inplannen om de leer- en werkstrategieën en mindset van jouw kind beter in beeld te brengen.
  • Strategietraining verzorgen bij individuele kinderen.
  • Observatie door de gespecialiseerde orthopedagoog om de onderwijsbehoeften van jouw kind beter in beeld te brengen.
  • Inzetten van de Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).
  • Indikken (compacten) en verrijken van de leerstof en een praktisch invulling hieraan geven.

 

 

 

 

 

 

 

disclaimer sitemap  Aangesloten bij