Ouders


Goede contacten met ouders zijn voor ons onmisbaar. Wij zien ouders als partners in de opvoeding en het onderwijs. Daarom streven wij naar optimale betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Actieve betrokkenheid stimuleert immers de motivatie en bevordert de prestaties van de kinderen. Dat alles draagt bij aan een positieve schoolbeleving en een prettige schooltijd voor onze leerlingen.

In het voorjaar van 2022 is de tevredenheid gemeten van de leerlingen (groepen 6, 7 en 8), ouders, en medewerkers van stichting KOE. Hieronder vindt u de analyse van deze tevredenheidspeilingen.

Analyse tevredenheidspeilingen.pdf
disclaimer sitemap  Aangesloten bij