Steunpunt KOE

Als ouder(s) of verzorger(s) (later te noemen ouders) hoop je dat je kind met plezier naar school gaat, zich ontwikkelt naar zijn of haar mogelijkheden en dat de school de ondersteuning, begeleiding en het aanbod kan bieden wat hij of zij nodig heeft. Soms is één van deze zaken helaas niet het geval. Soms kost bijvoorbeeld rekenen, lezen of taal het kind erg veel moeite of gaat een kind juist opvallend vlot door de lesstof en kan het wel wat extra uitdaging gebruiken. Meestal ziet de leerkracht dat er extra ondersteuning of andere aanpassingen nodig zijn en thuis merkt u dat wellicht ook. In eerste instantie wordt samen met de intern begeleider (later te noemen IB’er) van school gekeken hoe uw kind het beste ondersteund kan worden. Maar wat als dat onvoldoende blijkt te zijn? Dan kan de school een beroep doen op het Steunpunt.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de aangeboden informatie van het Steunpunt.

ü  Interne ondersteuningsstructuur op school

Lees hier meer over hoe de ontwikkelingen van uw kind op school worden gevolgd en vastgelegd.

ü  Steunpunt: hoe werkt het?

Lees hier meer over de werkwijze van het Steunpunt.

ü  Externe ondersteuning voor uw kind

Lees hier meer over de mogelijkheden t.a.v. externe ondersteuning(en).

ü  Steunpunt Voorschool

Lees hier meer over de overgang van voorschools naar basisonderwijs voor kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften.

ü  Dyslexie

Lees hier meer over de hulpmiddelen t.a.v. dyslexie.

ü  Schakelklas

Lees hier meer over de extra ondersteuning voor kleuters die moeite hebben met de Nederlandse taal.

ü  BOOST

Lees hier meer over BOOST waarbij de mogelijkheid voor ouder(s) en kind geboden wordt om één ochtend in de week onder professionele begeleiding te werken aan concrete doelen.

ü  Deltagroep

Lees hier meer over de extra ondersteuningsmogelijkheden voor meerbegaafde en/of hoogbegaafde kinderen.

ü  Steunpunt Hoogbegaafdheid

Lees hier meer over het Steunpunt Hoogbegaafdheid.


 

 

disclaimer sitemap  Aangesloten bij