SCHAKELKLAS                                                                                                 

Gaat uw kind naar groep 2 en heeft het moeite met de Nederlandse taal? Dan is een schakelklas misschien een goede oplossing. De schakelklas is een klas waarin leerlingen, drie ochtenden in de week, extra les krijgen in taal, lezen en uitbreiding van de woordenschat. Voor deelname aan de schakelklas dient een aanvraag ingediend te worden, dit wordt gedaan door de school. De leerkracht van de schakelklas komt vervolgens de aangemelde leerling in de eigen groep observeren om te beslissen of de leerling in aanmerking komt voor deelname in de schakelklas.

disclaimer sitemap  Aangesloten bij