college van bestuur

Marc Nij Bijvank is voorzitter College van Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van bestuurszaken en ‘bewaakt’ de grondslag en het doel van KOE. Het College van Bestuur ziet toe op de naleving van wettelijke bepalingen, vastgestelde procedures en gemaakte afspraken. Hij is bovendien eindverantwoordelijk voor het voorbereiden en het uitvoeren van het KOE-beleidsplan.
disclaimer sitemap  Aangesloten bij