DYSLEXIE                                                                                 

Dyslexie veroorzaakt problemen met leesvaardigheid en spellen en vaak ook met begrijpend lezen, teksten schrijven en het leren en/of lezen van vreemde talen. Bovendien beïnvloedt dyslexie de studievaardigheden en het vermogen om te structureren/ordenen/automatiseren.

Gelukkig zijn er goede hulpmiddelen en programma’s om dyslexie te kunnen compenseren, zoals Read en Write. Dit is een speciaal computerprogramma waarmee kinderen met ernstige en hardnekkige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen hun talenten toch optimaal kunnen ontplooien. Ons onderwijs sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij hun onderwijsbehoeften. Read en Write is een extensie die vooral ingezet kan worden op chromebooks/laptops.

disclaimer sitemap  Aangesloten bij