Identiteit

Kom je op één van onze scholen? Dan merk je het direct. Liefde en aandacht. Dat geven we aan iedereen. Aan leerlingen en ouders / verzorgers. Maar ook als collega’s aan elkaar. Op onze scholen leer je het leven. Je leert jezelf kennen. De ander. En de wereld om je heen. Iedereen is immers anders, op zijn eigen manier. Met zijn eigen leefwijze. Hoe mooi is dat? Op onze scholen krijgen leerlingen dus volop de ruimte om zich te ontwikkelen. 

Leren op een manier die bij je past. Natuurlijk is lezen, taal, rekenen en schrijven dan belangrijk. Maar net zo goed hoe je met je handen werkt én hoe je samenwerkt. Zoals handenarbeid of gym. Soms kan je kind wel een steuntje in de rug gebruiken. Of snapt het de lesstof iets sneller dan de klasgenoten. Op onze scholen krijgt jouw kind de ruimte om te leren op eigen niveau. Met de BOOST-klas en Deltagroep bijvoorbeeld. 

Op onze scholen leer je beetje bij beetje wie je bent. Iedereen is anders. En tegelijkertijd zijn we allemaal één. We voelen de verbinding met elkaar. En kijken naar elkaar om. Leerlingen leren vanuit een juiste basis. Een plek waar zij zich veilig voelen. Soms thuis voelen zelfs. Daar word je immers blij van. En blije leerlingen? Die leren op hun best. Liefde en aandacht. Dat wil toch iedereen?

Spreken wij bij KOE over identiteit? Dan hebben wij het eigenlijk over de ‘brede’ identiteit. Dit is de basis voor de manier waarop wij dingen doen en beleven. Onze belofte – liefde en aandacht – ervaren wij binnen KOE allemaal. Dat voel je in onze klassen. Op onze scholen. En binnen onze hele stichting. Altijd, bij alles wat we doen. 
 
Open blik 
Onze identiteit verbindt. Dat geldt voor ons allemaal. Leerlingen en medewerkers. Voor onze scholen en de omgeving. En net zo goed voor onze stichting en samenwerkingspartners. Wij kijken met een open blik naar andere culturen en de wereld. We waarderen verschillen.  

Eigentijds 
We zijn van oorsprong een katholieke stichting. Daarom koesteren wij ‘typisch’ katholieke waarden. Je kunt daarbij denken aan naastenliefde en compassie. De katholieke identiteit vind je terug in al onze scholen. Zoals rituelen, verhalen, vieringen en symboliek. Passend bij de tijd van nu.

Oefenen 
Hoe ga je om met jezelf en de ander? Daar schenken we tijdens de lessen veel aandacht aan. Burgerschap gaat daarover. Juist op school kunnen kinderen met deze waarden oefenen. Bij de lessen burgerschap die we geven, spelen onze eigen waarden een belangrijke rol.  

Toekomst 
Wat voor rol spelen onze waarden in de toekomst? En hoe vertalen we die naar gedrag? In ons onderwijs bijvoorbeeld. Daarover zijn we altijd met elkaar in gesprek. Een dialoog die gaat over de betekenis van onze brede identiteit. Dát is namelijk bepalend voor onze toekomst. 
 

disclaimer sitemap  Aangesloten bij