STEUNPUNT VOORSCHOOL

Een soepele overgang van peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf naar de basisschool voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Wie wil dat nou niet? Daarom hebben wij het Steunpunt Voorschool. 

Waarom is het Steunpunt Voorschool er?

Een optimale start binnen het basisonderwijs. Dat is wat we willen voor jouw kind. Daarom is het belangrijk dat we al vroeg kijken of het extra ondersteuning nodig heeft. En wat voor ondersteuning dit dan is. Maak jij je als ouder of verzorger zorgen over de overgang van jouw kind naar het basisonderwijs? Dan kun je het Steunpunt Voorschool inschakelen. Dit bestaat uit orthopedagogen/schoolpsychologen van de verschillende schoolbesturen in Enschede.

Met het Steunpunt Voorschool kun je, samen met de voorschoolse instantie, alles delen. We bekijken samen wat voor ondersteuning jouw kind nodig heeft. En welke school dan het beste aansluit. Zo krijgt het zo snel mogelijk hét onderwijs dat het beste past. Dat voelt goed, toch? 

De aanmelding

Wil je een beroep doen op het Steunpunt Voorschool? Dan vul je samen met de voorschoolse instantie het aanmeldformulier in. Op dit aanmeldformulier geef je aan wat:

  • De ondersteuningsvraag is.
  • Hoe de ontwikkeling van jouw kind tot nu toe is verlopen.
  • Welke bijzonderheden in de ontwikkeling worden gesignaleerd thuis en/of op de voorschoolse instantie.   
Vervolgstappen


Heb jij jouw kind aangemeld voor het Steunpunt Voorschool? Dan maakt één van de orthopedagogen/schoolpsychologen van het Steunpunt Voorschool een afspraak met de voorschoolse instantie voor een observatie van jouw kind op de groep. Ook plant het een gesprek met jou als ouder of verzorger en de voorschoolse begeleider.

Advies


De observatie levert heel wat bevindingen op. Ook is er al de nodige informatie vanuit de voorschoolse instantie. Maar ook van jou en eventueel andere betrokkenen. Al deze informatie wordt samengevoegd tot één onderwijsadvies. Dit advies wordt met jou als ouder of verzorger besproken. 

Hierna is het aan jou als ouder of verzorger om je kind aan te melden bij de school. Gaat het om een plaatsing op een speciale school (speciale basisschool of school voor speciaal onderwijs)? Dan dient er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd te worden. Dit is een advies dat nodig is om een kind te kunnen aanmelden bij een speciale vorm van (basis)onderwijs. Natuurlijk ondersteunt het Steunpunt Voorschool jou als ouder of verzorger bij de procedure van het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.

 

disclaimer sitemap  Aangesloten bij