Disclaimer

Stichting KOE streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Stichting KOE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.
Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke op onze website leiden meestal naar anders sites of andere of andere informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Stichting KOE heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting KOE. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting KOE. Deze kunt u aanvragen door middel van een email.
disclaimer sitemap  Aangesloten bij