Visie

Een prachtige en kansrijke toekomst voor alle leerlingen, dát is het doel van KOE. Een aanpak die is gericht op kinderen die kunnen omgaan met veranderingen en innovaties. Kinderen die denken in mogelijkheden en zoeken naar verbindingen met elkaar en met andere mensen en culturen. Daarvoor leggen wij, de KOE-scholen, graag het fundament - samen met leerlingen, ouders en leerkrachten.

Hoe brengen we dat in de praktijk?          

  • We zetten ons in voor goed onderwijs. Rekenen, taal en lezen vormen onze basisactiviteiten.
  • We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden zoals respect hebben voor elkaar, inlevingsvermogen en samenwerken.
  • We hechten veel waarde aan een goede sfeer in de groep. Elk kind moet zich veilig voelen.
  • We geven ruimte aan creatieve expressie, sport en muziek.
  • Dyslectische leerlingen kunnen met de methode Read & Write werken, een speciaal computerprogramma.
  • Meer- en hoogbegaafde leerlingen kunnen deelnemen aan deltagroepen (3 locaties).
  • Leerlingen die een extra stimulans nodig hebben om tot leren te komen, kunnen deelnemen aan onze BOOST-klassen.
  • Er is aandacht voor wetenschap en technologie. Onze scholen worden hierin door leerkrachten en coaches van ons maak- en ontdeklab Diskoever gestimuleerd en ondersteund. 
  • Aandacht voor 21st century skills zit op een natuurlijke manier in ons onderwijsprogramma verweven.
disclaimer sitemap  Aangesloten bij